Abychom Vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, používáme soubory cookies. Přijmout všechny soubory cookiesPřijmout pouze základní soubory cookies

Můžeme Vám s něčím pomoci?

Jsme Vám k dispozici na adrese info@27ascent.com a na telefonním čísle +420 775 44 27 27.

Zásady ochrany soukromí

Toto jsou zásady ochrany soukromí společnosti 27ASCENT s.r.o., IČO: 10663045 se sídlem Nyklíčkova 1014/26, Jinonice, 158 00 Praha 5 (“prodávající” či “my”) jako provozovatele webové stránky https://27ascent.com (“webová stránka”) a poskytovatele služeb popsaných v našich obchodních podmínkách dostupných na webové stránce (“obchodní podmínky”), které zahrnují zejména prezentaci parfémů a jejich prodej přes e-shop či v kamenných obchodech (“služby”).

Přečtěte si, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud jste naším zákazníkem či uživatelem našich služeb, například pokud se přihlásíte k našemu newsletteru (“Vy”). Tyto zásady obsahují i důležité informace o Vašich právech.

Kdo zpracovává Vaše údaje:

Správcem Vašich osobních údajů je prodávající (“správce”) a další osoby, které nám dodávají své služby jsou zpracovatelé. Správce můžete kontaktovat v jeho sídle nebo na emailu info@27ascent.com.

Proč zpracováváme Vaše údaje, jaké osobní údaje zpracováváme, a co je právním důvodem:

My jako prodávající zpracováváme Vaše údaje pro následující účely:

(1) K poskytování služeb: Za účelem splnění našich smluvních povinností, které vůči Vám máme na základě obchodních podmínek. Tyto povinnosti představují plnění smlouvy mezi Vámi a námi. Za tímto účelem můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jste nám poskytl/a, nebo které nám poskytnete v budoucnu tím, že se zaregistrujete k užívání nebo jiným způsobem budete užívat naše služby.
Při využívání našich služeb souhlasíte s tím, že Vaše údaje můžeme po přiměřenou dobu uchovat, pokud je předpoklad naší další spolupráce v budoucnu. Pokud svůj souhlas odvoláte, Vaše údaje odstraníme, ledaže se pro jejich uchování uplatní bod 4 níže. 

(2) K zasílání newsletterů: Pokud jste se přihlásil/a k odběru newsletteru, příležitostně Vám budeme zasílat newsletter o našich službách za účelem splnění Vaší objednávky. Pokud jste se zaregistroval/a na webové stránce a neodmítl/a zasílání newsletteru o našich službách, smíme Vám příležitostně zasílat tento newsletter, protože je to naším oprávněným zájmem. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv zrušit způsobem popsaným níže (námitky proti zpracování). Pokud se Vás výslovně zeptáme, zda si přejete dostávat náš newsletter a Vy nepotvrdíte svůj zájem na jeho zasílání, budeme to považovat za odmítnutí a nebudeme Vám newsletter zasílat.

(3) K propagaci a zlepšování služeb: Pokud užíváte naše služby, budeme Vás příležitostně informovat o novinkách vztahujících se k takovým službám. To platí i pro případ, že se nepřihlásíte k odběru newsletteru. Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odmítnout, propagace našich služeb je ovšem naším oprávněným zájmem.

(4) K ochraně našich práv: Můžeme zpracovávat Vaše údaje, které jsou nezbytné k uplatnění nároku z našich práv. Zároveň také poté, co zrušíte svoji registraci, můžeme potřebovat Vaše údaje za účelem ochrany našich práv. Takový účel je naším oprávněným zájmem a jsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje, které jste nám dali, nebo které nám v budoucnu převedete v průběhu jednání o užívání webové stránky. Takové údaje mohou zejména zahrnovat Vaše jméno, kontaktní údaje a údaje o registračním procesu. 

(5) K plnění zákonných povinností: Například v případě, pokud se odhlásíte z odběru našeho newsletteru, budeme postupovat tak, aby Vám žádný newsletter nebyl zasílán.

Jak dlouho budeme Vaše údaje zpracovávat:

Údaje k účelu podle pododstavce (1) – poskytování služeb – budeme zpracovávat po dobu trvání Vaší registrace.

Údaje k účelu podle pododstavce (2) – zasílání newsletterů – budeme zpracovávat, dokud neodmítnete zasílání newsletterů.

Údaje k účelu podle pododstavce (3) – propagace a zlepšování služeb – budeme zpracovávat, dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování neodmítnete.

Údaje k účelu podle pododstavce (4) – ochrana našich práv – budeme zpracovávat, dokud trvá náš oprávněný zájem.

Údaje k účelu podle pododstavce (5) – plnění zákonných povinností – budeme zpracovávat, dokud trvá naše zákonná povinnost. 

Komu můžeme Vaše údaje převést:

Vaše údaje můžeme převést jiným zpracovatelům, kteří nám dodávají IT, marketingové a další podpůrné služby, vždy však v souladu s výše uvedenými účely. Pokud převedeme Vaše údaje mimo EU, ochrana osobních údajů bude zajištěna na základě standardních smluvních doložek. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropské komise.  

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů: V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – od nás můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom jaké Vaše konkrétní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme je zpracovávat) a jejich výmaz a opravu (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky), a dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu (pro ČR Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz).

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Cookies a další síťové identifikátory

Když používáte naše webové stránky, ukládáme my nebo třetí strany do Vašeho počítače malé identifikační soubory souhrnně nazývané cookies, které umožňují rozpoznat, že se na naše stránky vrátíte ze stejného počítače, umožňují zapamatovat si některé Vaše volby a umožňují ověřit, zda patříte do skupiny, které má být zobrazena určitá reklama. Dále používáme měřící pixely (někdy nazývané také web beacon), což jsou malé obrázky na webové stránce, které jsou určeny pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy nebo typu prohlížeče. 

Prodávající nepoužívá žádné z těchto síťových identifikátorů k tomu, aby Vás identifikoval jako jednotlivce tím, že by k identifikátoru přiřadil identifikační nebo kontaktní údaje, které o Vás má k dispozici.

Cookies a další síťové identifikátory používáme k následujícím účelům:

Používání cookies máte pod kontrolou: Na našich webových stránkách Vás vždy požádáme o výslovný souhlas s použitím cookies a Vy tak máte možnost rozhodnout se, zda s použitím cookies souhlasíte. Pokud souhlas neudělíte, můžeme využívat jen nezbytné cookies k fungování našich služeb.

Některé cookies a další síťové identifikátory na našich webových stránkách jsou zcela nebo částečně provozovány třetími stranami. Tyto strany mají vlastní podmínky, kterými se řídí použití síťových identifikátorů. Prosím, seznamte i s těmito podmínkami:

V rozsahu, v jakém by cookies a další síťové identifikátory mohly být i osobními údaji, máte práva vymezená výše v části „Vaše práva“.

Zpracování Vašich údajů při návštěvě kamenné prodejny

Naše kamenné prodejny hlídáme kamerovým systémem. Kamery do těchto míst umísťujeme z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů, kterými jsou prevence vzniku škod a ochrana majetku. Provoz kamerových systémů pro nás zajišťuje externí dodavatel. K záznamům a serverům, na kterých jsou tyto záznamy uloženy, mají přístup pouze naši autorizovaní zaměstnanci a autorizovaní zaměstnanci zpracovatele. Prostory, kde máme kamery umístěny, jsou vždy řádně označeny. Kamerové záznamy z našich prodejen a okolí jsou zpracovávány maximálně po dobu 30 dnů ode dne jejich pořízení.

Tyto zásady ochrany soukromí jsou účinné od 3.3.2023 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našich kamenných prodejnách.